English version
 

Ø»ñ ¹åñáóÁ

¸åñáóÇ Ù³ëÇÝ  
гٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝ  
Ø»ñ ѳëó»Ý  
 
àõëáõóÇãÝ»ñÝ áõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ
àõëáõóÇãÝ»ñÁ  
߳ϻñïÝ»ñ ۳  
ä³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ  
 
ÆÐÎ
ÆÐÎ  
ÆÐΠͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  
غ

ٳ յ 2 ݳϳ ݳ 1972.: гݹݳ ϳ óϳ ѳٳϳ ճݻ ٻ, ϳ ϳ, ݳϳ . ۳ ϳ ѳóϳ : ͻ ѳٳ ݻٳ ᷳݻ, ճϳ ݻ, ߳ϻϳ

ݳϳٳ ٳݻ: 2001-2002 . 20 ݻ 403 ߳ϻݻ: ݻ 51- , 97%- ѳٳ˳ ٳϳųϳ , 3 ݻ ݻ ϳٳ ϳ: ۳ ٳݳݻ ϳ۳ٵ ٳݳ ѳ۳ - ݹݻ۳ ݻ ųٳݳ ٻ ݳݻ ݳѳϳݻ: ܻϳ 123 ݳݻ -:

غ

ݹ ܳ۳ 1952. 29- ճ: 1973. . ܳɵݹ۳ ϳ ٳϳųϳ ǽٳ. ٳûٳϳ ˳ ݳ ۻٵ۳ ݳϳ ٳûٳϳ : سϳųϳ ݻ۳ ѻﳷ 30 ݻ ó ݳ ݻ ۳ ݳ: 1995- յ 2 ݳϳ : ݳ , 2 ˳:

 
 
Send your comments and suggestions to webmaster